Sụn mũi silicon    miếng bọc đầu mũi sure    Mô cấy matrix
         
Sụn Nâng Mũi Silicon   Miếng Bọc Đầu Mũi Surederm   Mô Cấy Matrix

 

Sụn cằm silicon   Botox   Mô cấy mông Polytech   Mô Cấy Ngực Polytech
Sụn Cằm Silicon   Botox   Mô Cấy Mông Polytech   Mô Cấy Ngực Polytech

 

Filler; Botox; Sụn Silicon Mũi, Cằm, Má, Thái Dương, Trán; Miếng Surederm; Miếng Medpor, Matrix; Mũi Gor-Tex, Túi Ngực, Túi Mông, Túi Dãn Da, Tinh Hoàn

Filler Radiesse, Mỹ và ZFill, Đức tiêm cấy dưới da-Chỉnh hình vùng mũi, cằm, má, xóa nếp nhăn, trẻ hóa da...không cần phẫu thuật

Filler; Botox; Sụn Silicon Mũi, Cằm, Má, Thái Dương, Trán; Miếng Surederm; Miếng Medpor, Matrix; Mũi Gore-Tex, Scarguard; Scarlight; Túi Ngực, Túi Mông, Túi Dãn Da, Tinh Hoàn.